Výcvik „hobby“ koně – koně pro relaxační volnočasové ježdění.

…aneb: „Nechci ze svého koně mít žádného velkého šampióna. Chci s ním jezdit jen na pohodové vyjížďky do terénu….“.

Vím, co tím chce tento romantický milovník starých časů říci. A velmi takovému přání rozumím! Pokusím se krátce shrnout možnosti, které mohou vést k jeho splnění.

Pro začátek se přidržíme pravidla:

Čím zdatnější jezdec, tím méně dokonalý může být kůň!

Při ježdění na koni je jistým paradoxem, že úsilí, které musíte vydat k dosažení plnohodnotného uspokojení z rekreační  jízdy, není o mnoho menší, než když se chcete věnovat nějakému jezdeckému sportu. Nabízím k posouzení tři varianty, jak s  co největší pravděpodobností dosáhnout kýženého cíle:

1. Pořídit dokonalého koně. A to je: kůň vybraného plemene, vybraného rodokmenu, výborných chodů, bezvadného exteriéru a charakteru a samozřejmě pevného zdraví. Samozřejmě po několikaletém profesionálním výcviku. To ovšem většinou znamená trochu víc potrápit osobní nebo rodinný rozpočet. 

2.  Koupit staršího koně po závodní kariéře (pokud možno ne dostihové, barrelové apod.), dobrého charakteru, který se těší dobrému zdraví. A to bývá, bohužel,  u bývalých šampiónů nezřídka problém.

3.  Nechat svého mladého koně připravit k vysněnému účelu. Zároveň pozvednout úroveň svého jezdeckého umění pod odborným dohledem na školních koních. Až si vy i váš kůň samostatně osvojíte principy komunikace, teprve pak můžete pracovat na vzájemném porozumění a souladu. I tato varianta má svá omezení a limity. Za značné plus však lze považovat, že mladý kůň nebývá fyzicky ani mentálně poznamenán svou předchozí kariérou.

Osobně mám velmi pozitivní vztah k variantě č.3. Jednak mám rád svou práci a tato varianta mi v tomto smyslu více než uspokojivě vychází vstříc J. Také rád využívám příležitosti, abych vám pomohl odkrýt některé další dimenze práce s koněm. Výsledkem je pak radost z dosahování stále lepších výsledků při bezproblémové komunikaci s vaším čtyřnohým parťákem….“a ježdění na pohodové vyjížďky do terénu“.

L.S.