Breeding (chov koní)

Plemeno: American Quarter Horse

Chovný záměr:

Ambiciózní sportovní kůň středního rámce, pevné konstituce a dobrého osvalení. Vyniká dobrým pracovním charakterem a korektními chody. Živý temperament není překážkou soustředivosti při práci.

Sportovní a pracovní využití:

Naši quarteři prověřených reiningových linií, potomci pečlivě vybraných matek s vysoce kvalitními exteriérovými a charakterovými vlastnostmi a otců se sportovním srdcem, jsou předurčeni k soutěžím především v reiningu. Excelentní pracovní vlastnosti: ovladatelnost, obratnost, odolnost a výborný charakter, daný reiningovým původem a pečlivou přípravou již od nejútlejšího věku, jsou ideálními předpoklady i pro koně, kteří jsou velmi dobře schopni uspokojit své majitele také jako dobří a spolehliví společníci pro volný čas i turistiku, nebo pro využití v dalších westernových disciplínách.

Při odchovu hříbat dbáme samozřejmě na jejich obecný fyzický a duševní rozvoj, ale také na vytvoření základů mentálních schopností, které jim v budoucnu umožní prožívat radost při dosahování úspěchů při práci či v jejich sportovní kariéře.