Chov koní - hřebci

Připouští:

Klisny AQH, APH, Ap