Chov koní - hřebci

Připouští:

Klisny AQH, APH, Ap

Informace o chovaných koních připravujeme